En què estem treballant?

La Secció Sindical de CCOO de GIRBAU estem treballant en les següents matèries:

- Pla de pensions:
 Mitjançant l'Assegurança de vida, més les aportacions de la Mútua CEGAM i l'autobús, o bé un augment línial al salari.

- Pla d'igualtat:
Un cop presentat i lliurat a tota la plantilla aquest passat dia de Sant Jordi, ara el grup de treball treballarà en el seu desenvolupament dins de l'empresa.

- Riscos psicosocials:
Pel que fa als Riscos Psicosocials entre el 25 i 26 de juliol d'enguany, es presentarà en grups de 50 persones a tot el personal, tan els resultats com les mesures preventives.

- Classificació professional:
En l'àmbit de la Classificació Professional, s'està a l'espera d'una resposta per part de la direcció, un cop el Comitè d'Empresa lliurés l'estudi de CCOO.