Classificació professional

En matèria de classificació professional, la Secció Sindical de CCOO estem treballant perquè tots els treballadors i treballadores estiguin enclavats en la categoria professional que els correspon....
 
... explicar què és el que s'està fent...
 
Es pot adjuntar document amb el llistat de les categories professionals existents i les funcions que els corresponen, per exemple...