Pla d'igualtat

El 14 d'octubre de 2011 va tenir lloc la signatura del Pla d'Igualtat per part del Comitè d'Empresa i la direcció de GIRBAU, després d'un llarg procés de negociació. Aquest pla inclou, en els seus annexos, un protocol d'actuació en casos d'assetjament i una guia de llenguatge no sexista. 

Pla d'gualtat