Comitè de Seguretat i Salut (CSS)

El Comitè de Seguretat i Salut (CSS), és el que vetlla per la seguretat en el treball, hi ha tres membres del Comitè d'empresa i tres membres de la Direcció de l'empresa, a més a més dels assessor externs. El CSS és reuneix de forma trimestral.
Comments